Norgesmesterskap i – Saueklipping, ullhandtering og bruk av gjeterhund

Felles Norgesmesterskap på Fosen 2017

Saueklipping, ullhandtering og bruk av gjeterhund

www.nmfosen.no

 Informasjon pr desember 2016

 Sted Austrått, Ørland på Fosen

https://www.google.no/maps/@63.7354867,9.8483127,11.29z

 Tidspunkt

– Gjeterhund: fredag 6. – søndag 8.oktober 2017

– Saueklipping og ullhåndtering: Lørdag 7.oktober 2017, samt speed-shear fredag kveld.

 Arrangør

Sør-Trøndelag sau og geit, Sør-Trøndelag gjeterhundlag, Ørland/Bjugn Sau og Geit, Rissa Sau og Geit og Leksvik Sau og Geit.

 Gjeterhund

NM i bruk av gjeterhund starter med registrering av ekvipasjer torsdag 5. oktober. Det er fylkesvis kvalifisering i forkant, med totalt 90 ekvipasjer som deltar på selve NM. Fredag og lørdag er det innledende, 45 ekvipasjer hver dag, der de 8 beste fra hver dag går videre til finalen søndag 8.oktober. NM arrangeres i klasse 3, med deling og singling i innledende prøver, der hundene skal hente en gruppe sau på ca 400 m. Finalen gjennomføres med dobbelthenting. Norgesmesteren er vinner av finalen. Vi vil bruke ca 250 voksne søyer, som splittes opp i grupper på 5 søyer som hentes/drives av hunden gjennom en bane. Etter NM vil disse dyra blir levert tilbake til eier.

Det vil være behov for 20-30 personer for å gjennomføre gjeterhundarrangementet. Vi oppfordrer alle som har lyst til å bidra til at vi får et best mulig NM, til å kontakte Svein-Helge Herrmann, mob.nr 90583828. Fint om dere setter av denne helga allerede, for dette er en stor mulighet for å se Norges beste hunder i aksjon

Informasjon om gjeterhundarbeidet i Norge finnes på: http://www.nsg.no/gjeterhund/

 Saueklipping og ullhåndtering

Det konkurreres i følgende klasser:

Gren Klasser Kommentar

 

Saueklipping Junior, mellom, senior og åpen nasjonal og åpen internasjonal (samt speed-shear fredag kveld)

 

Norgesmester er vinner av åpen nasjonal klasse

 

Ullhåndtering Åpen Norgesmester er beste nordmann i åpen klasse

 

Det er åpen påmelding. Vi antar at 50-60 deltakere vil være i aksjon i løpet av dagen. Klippe-NM er et intensivt og actionpreget arrangement. Vi behøver minst 50 funksjoner på lørdag for å håndtere sau. Vi vil bruke ca 800 lam som skal klippes, før de blir sendt på slakt. Funksjonærene vil hovedsakelig bli rekruttert fra lokallaga på Fosen.

Informasjon om ull og klipping finnes på http://www.nsg.no/ull-og-klipping/category614.html

Mer-arrangement

I tillegg til selve NM-arrangementene vil det bli en festivalmesse med lokalmat og sau- og ullbaserte produkter, samt underholdning og aktiviteter. Her jobber vi med flere aktiviteter. Målet er blant annet å avholde en Fosen matfestival.

Praktiske ting som parkering, servering, renhold, interntransport, m.m ligger også her. Stipulert behov for folk er 20-30 personer per dag. Mest på lørdag.

 Annen informasjon

Reise, overnatting og mat

Ørlandet ligger lett tilgjengelig med direktefly fra Oslo, og for reisende med tog kan man rusle ned på

Piren i Trondheim og ta hurtigbåt til Ørlandet. Henting kan organiseres. For veifarende er det nok av parkering.

Ørland Kysthotell er NM-hotellet, og i tillegg har vi Hovde gjestegård og Austrått camping. Mer info om tilbud m.m. kommer.

Det blir forskjellig matservering under hele NM-arrangementet av både varm og kald mat.

 Festmiddag og musikk

Lørdag kveld blir det festmiddag og musikk for deltakere og arrangører. Sted blir antakelig Kysthotellet på Brekstad.

 Styre:

Arrangementet ledes av et styre som består av en representant fra hver av arrangørlagene:

Olav Edvin Heggvold, leder, Sør-Trøndelag Sau og Geit, Bjørn Berntsen, Sør-Trøndelag gjeterhundlag, Kurt Haukås, Ørland/Bjugn Sau og Geit, Sverre Berg, Rissa Sau og Geit og Willy Lerstad, Leksvik sau og Geit

 Ledergruppa:

Den praktisk gjennomføringa av NM-2017 blir gjort av medlemmene av ledergruppa. Medlemmene der er utnevnt av styret, ut fra engasjement og kunnskap om sine fagfelt. Kontaktinfo til ledergruppa finner dere her:

Område Navn E-post

 

Telefon
NM-sjef Stig-Runar Størdal [email protected] 94134988
Kipping og ull Tore Mellemsæther [email protected] 41572667
Gjeterhund Svein-Helge Herrmann [email protected] 90583828
Arrangement Elisabeth Borg [email protected] 98882497
Økonomi Inger Murvold Knutsen [email protected] 98489470
Sponsor Bernt Jørgen Stranden [email protected]

[email protected]

41609801
PR/Info Anne-Lise Haugdahl Humstad [email protected] 98842177
Liaison Berit Langdahl Andresen [email protected]

[email protected]

97057097

 

nsg   norges-mesterskap