INFOMØTE – INNLEIE AV BOLIGER FOR FORSVARET PÅ ØRLAND

INFOMØTE – INNLEIE AV BOLIGER FOR FORSVARET PÅ ØRLAND – PROSJEKT 100291

 

Forsvarsbygg meddeler at vi vil holde infomøte omkring overnevnte anskaffelse.

 

Lokasjon: Ørland kultursenter

Adresse: Rådhusgata 6, 7130 Brekstad, Ørland kommune.

Dato: 28.09.2016

Tidspunkt: kl 18:00 – ca 1930

Rom/Sal: Følg skiltning på lokasjon.

 Agenda:

  • Informasjon om prosjektet
  • Spørsmål fra salen.

 

Påmelding: Tilbyder kan kontakte Ørland kommune direkte (tf 72 51 40 00) for påmelding til arrangementet «Bygg og Bo» / få fullstendig program/agenda.

infomote-forsvarsbygg

Behov knyttet til leie av inntil 200 boligenheter f.o.m årene 2017-2020 i Ørland kommune – 20 års leie.

 

Forsvarets virksomhet på Ørland øker i omfang, og Forsvarsbygg har fått i oppdrag å leie inntil 200 boenheter for tjenestepersonell på Brekstad og omegn. Det vurderes å leie 3 / 4-5 roms og kontraktsperioden vil trolig få en 20 års horisont. Aktuelle tilbydere henvises til www.doffin.no med referanse «147811» / «INNLEIE AV BOLIGER FOR FORSVARET ØRLAND FLYSTASJON – PROSJEKT 100291» for nærmere kontaktinfo samt konkurransegrunnlag for detaljinfo.