Overrekkelse av Miljøfyrtårn sertifikat.

Varaordfører Knut Ring overrekker beviset på at vårt medlem Bjørn Norset AS nå er Miljøfyrtårn sertifisert.

Gratulere så meget.

Varaordfører med prisene    Bjørn Norset mottar sitt bevis