Bannerprofilering i Yrjarsgate

Som byforskjønningstiltak i Brekstad, har Ørland Kommune på oppfordring fra Ørland Næringsforum,  kjøpt inn og montert fester for banner i alle 32 lysstolpene i Yrjarsgate.

  • Lokale arrangører, kan benytte egne banner som profilering i forkant av- og under arrangementsperiode.
  • Bedrifter tilbys å leie bannerplass til  logo profileringKr. 250,- ekskl. mva –  pr. uke/stolpe

Ørland Kommune disponerer inntil  halvparten av lysstolpene  til ØK´s egne banner med kommunevåpeneti banner «sesongen» 20.05 – 30.09. I perioden 01. til  19. mai benyttes alle stolper til flaggbanner. Ørland Næringsforum er ansvarlig for organiseringen.

 

klikk på lenken for mer  informasjon og oversiktskart