Nytt styre i Ørland Næringsforum

Morten Rosenlund, Jobzone AS Fosen, ble enstemmig valgt til ny styreleder, og tillegg ble det valgt inn 2 nye styremedlemmer, Arne Martin Solli, Ørland Kommune, og Gro Bakken, Norgesfõr Dalebakken AS. Styrets sammensetning i Ørland Næringsforum 2014…..

Styret i Ørland Næringsforum 2014

Styreleder Morten Rosenlund Jobzone AS Fosen
Nestleder Pål Talmo Ørland Sparebank
Styremedlem Marit Sletten Bakeribaren AS
Styremedlem Gro Bakken Norgesfõr Dalebakken AS
Styremedlem Therese Eidsaune Ørland Kommune | politisk valgt
Styremedlem Arne Martin Solli Ørland Kommune | næringssjef
Varamedlem Kristin Grøtan Frengen Bohus Grøtan Møbler AS
Varamedlem Jens Maseng Maseng CC