Reguleringsplan med konsekvensutredning

Forsvarsbygg har overlevert Ørland kommune forslag til reguleringsplan og sammendrag av gjennomført konsekvensutredning, for utvikling av Ørland hovedflystasjon.

Konsekvensutredningen beskriver hvordan de ulike samfunnsområdene blir berørt, mens aktuelle, avbøtende, tiltak omtales samlet.

 

Reguleringsplan med konsekvensutredning <—kan lastes, og leses her