Ny medlemsfordel | markedsføring

Samarbeidsavtalen tilbyr ØNF medlemmer rabatterte priser på egenannonsering, samt felles aktiviteter. Avtalen omfatter papiravis og alle Fosna-Folkets´s digitale kanaler.

Samarbeidsavtale inngått mellom Fosna-Folket AS og Ørland Næringsforum.

MEDLEMMERS EGEN ANNONSERING:
Som medlem i Ørland Næringsforum, innrømmes man 11 % rabatt i henhold til ordinær prisliste både i papiravis og digitalt.

FELLESAKTIVITETER
Alle fellesaktiviteter i regi av Ørland Næringsforum, blir priset via egen nettoprisliste, og gjelder for fellesannonsering i ordinær avis, evt. rygg 2 | annonsebilag på avispapir. Medlemmer som ønsker egen nettannonse/digital profilering, i tillegg til papirannonse ved fellesaktiviteter, innrømmes 35 % rabatt på ordinær prisliste for nettannonsering.

PAPIRAVIS
Opplag 7000 | lesere 18 000 | distribusjon Fosenregionen

NETTAVIS
Sidevisninger – gjennomsnitt pr. uke
PC  120 000 | Nettbrett  27 450  | Mobil  28 000

Samarbeidsavtalen omfatter profilering av Ørland Næringsforum på alle FF´s digitale kanaler, nettavis, nettbrett og mobil, i hele 2014 – med mulighet for å forsterke budskap i større format ved behov, som ved profilering av egne- samt felles medlemsaktiviteter, arrangement o.l.

 
Les hele avtalen her.