Nytt medlem

Bakkeli Aktivitetsenter, tilbyr utleie av selskaps, kurs og møte- og treningsfasiliteter på Grande, ca. 4,5 km fra hurtigbåt- og fergekai på Brekstad.

Enten du skal holdekurs for dine ansatte, ha selskap, eller invitere til en presentasjon eller aktivitet, så har Bakkeli Aktivitetssenter lokaler og areal, både inne- og ute, som dekker de fleste behov.

De har det som trengs for å dekke bord til selskap, og nødvendig teknisk utstyr til å avholde kurs og møter. Du kan få nøkkelen og organisere alt selv, eller så kan de ta seg av hele arrangementet.

ca. 700 kvm bygningsmasse og ca. 6 mål ute areal står til disposisjon for fleksible løsninger.

 

www.bakkeliaktiv.no