Ørland og Bjugn til valgurnene

Både Ørland og Bjugn har vedtatt å gå inn for rådgivende folkeavstemning den 24. februar 2014, hvor Brekstad som administrasjonssenter i en ny kommune, er et sentralt punkt.

I tråd med styringsgruppens innstilling, har både Ørland Kommune, 12.12.2013 og Bjugn Kommune 17.12.2013, vedtatt at det gjennomføres en rådgivende folkeavstemning  24. februar 2014.

Styringsgruppens innstilling, vedtatt 29. november 2013

Det gjennomføres en rådgivende folkeavstemning i kommunene Bjugn og Ørland den 24. februar 2014.

De som fyller 16 eller 17 år i valgåret er også stemmeberettiget ved dette valget.

Flertallet i styringsgruppen anbefaler Brekstad som administrasjonssenter i den nye kommunen og dette danner grunnlag for den rådgivende folkeavstemningen.

 
Her finner du den endelige Innstilling fra styringsgruppen