Nytt medlem

KYST TRAINEE skal bidra til å eksponere kystens kompetansebehov for nyutdannede arbeidstakere ved å tilby spennende arbeidsplasser og et rikt liv i distriktet.

KYST TRAINEE  ble startet høsten 2010, og er ei regional traineeordning som jobber for å skaffe kompetanse til kystregionen i Sør-Trøndelag. Alt for få velger å flytte til kysten etter endt utdanning, og ordningen skal bidra til å eksponere kystens kompetansebehov for nyutdannede arbeidstakere ved å tilby spennende arbeidsplasser og et rikt liv i distriktet.

Traineeordningen skal fungere som rekrutterings- og støtteorgan for bedrifter og traineer.  Vi fokuserer på å utvikle gode relasjoner mellom trainee og bedrift og mellom traineene. Bedriftene får støtte til markedsføring, rekruttering og oppfølging av nytilsatte med liten arbeidserfaring. Traineene tilbys et faglig utviklingsprogram, et profesjonelt og sosialt nettverk, studieturer og mulighet til å spille en viktig rolle i det lokalsamfunnet de blir en del av.

www.kysttrainee.no