Konsekvensutredning Forsvarsbygg

Forsvarsbygg Kampflybase inviterer til medvirkning i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan og konsekvensutredning for Ørland Hoved Flystasjon.

Bred involvering i planarbeidet for kampflybasen

Forsvarsbygg er i gang med samrådsmøter i forbindelse med reguleringsplanarbeid og konsekvens-utredning for Ørland hovedflystasjon. De foreløpige temarapportene til konsekvensutredning presenteres i samrådsmøter hvor berørte parter og sentrale aktører er invitert.

Både naboer, barn og unge, lag og foreninger, kommuner, offentlige sektormyndigheter og næringslivet er invitert til samrådsmøter i regi av Forsvarsbygg.

Foreløpige temarapportene til konsekvensutredningen –> www.forsvarsbygg.no