Byutvikling Brekstad

I forbindelse med parallelloppdraget som er gitt 3 arkitektteam for utvikling av Brekstad by, har arkitekt teamene lagt fram sine forslag og arbeid så langt.

I forbindelse med parallelloppdraget som er gitt 3 arkitektteam for utvikling av Brekstad by,var det et «Midtveisseminar» den 5. og 6. september hvor arkitekt teamene la fram arbeidet de har gjort så langt.

Formålet med seminaret var å utveksle ideer og problemstillinger på tvers av teamene, samt å motta innspill, kritikk og råd fra fagfolk innen relevante tema, som kommunens fagmiljø,  grunneiere, næringsliv og andre interessenter.

Ørland Næringsforum ved daglig leder deltok i ressursgruppen, og inviterte med seg 5 medlemsbedrifter for en bredere næringslivsinvolvering. ØNF og de  5 bedriftsleder bidro med  konkrete innspill direkte til arkitekt-teamene i forhold til bl.a. sentrumsutforming og næringsareal.

 

Mer informasjon om prosessen fra Ørland Kommune og arkitekteamenes forslag  <- klikk på lenken