Nytt medlem

FLEXBASE AS, tilbyr prefabrikkerte modulbygg med stor fleksibilitet innenfor et bredt spekter av løsninger av høy kvalitet.

FlexBase AS er en nasjonal virksomhet med hovedkontor på Brekstad, Ørland Kommune . Vi tilbyr prefabrikkerte modulbygg med stor fleksibilitet innenfor et bredt spekter av løsninger av høy kvalitet. Våre medarbeidere innehar god kompetanse via lang fartstid innenfor spesialtilpasning av midlertidige og permanente bygg.

Vårt  fokus er høy bo-kvalitet med god gjennomføring, som gir stolthet |  www.flexbase.no

FORLEGNING | BARNEHAGER | SKOLER | STORKJØKKEN /KANTINER | BOLIGER