Nytt medlem

MiSA er en forsknings- og konsulentbedrift innenfor miljøsystem- analyse som ble etablert i 2007, av en gruppe entusiastiske kolleger fra Program for Industriell Økologi ved NTNU.

MiSA tilbyr utredning og analyser, rapportering og interaktive presentasjoner, kurs og beregningsverktøy.

Gjennom forskning og anvendelser ved universitetet har MiSA bygget opp en solid faglig kompetanse innen livløpsanalyse (LCA), kryssløpsanalyse, miljøkonsekvensvurdering, prosessmodellering og andre verktøy som brukes for å understøtte helhetlige vurderinger av miljøprestasjon. Vi benytter den siste utviklingen innen disse fagfeltene i våre prosjekter og verktøy. Dette gjør MiSA til et unikt konsulentmiljø for miljøsystemanalyse i Norge.

MiSA deltar i forskningsprosjekter og har en kontinuerlig kontakt med NTNU, SINTEF og andre toneangivende miljøer, samt et stort nettverk av tilknyttede konsulenter og fagpersoner.

 

Velkommen som medlem i Ørland Næringsforum!