Nytt medlem

Jobzone Trondheim har etablert seg med avdelingskontor på Brekstad, og ønsker å være en aktiv aktør i det lokale næringslivet, bl.a. via sitt medlemskap i Ørland Næringsforum.

Bemanningselskapet er organisert etter et franchisekonsept hvor lokalkontorene er lokalt eid.  Jobzone har en visjon om å være ”den beste arbeidsgiver”. Visjonen innebærer at Jobzone jobber tett mot kunder og vikarer og har høy grad av tilgjengelighet i hele oppdragsperioden. Hver kunde og vikar har en personlig konsulent som setter seg inn i arbeidsoppgavene, og som følger opp vikaren med tilbud av aktiviteter av faglig og sosial art utenfor arbeidstid.

Vi ønsker Jobzone avd. Fosen, velkommen som medlem i Ørland Næringsforum!